تحلیل های آماری

 

 

 

تحلیل آمـاری درس ریاضی

نویسنده : استاد شایـان

 

لازم می دانیم که در این قسمت به تحلیل آماری درس ریاضی بپردازیم:

بودجه بندی مباحث ریاضی بر حسب تعداد سوالات در کنکور سراسری سال های اخیر:

 

 

*لازم به ذکر است که سهم سوالات ریاضی-آمار تا سال 92 ، 40 سوال و در سال 93 به 30 سوال کاهش یافت و در سالهای 94 و 95 سهم سوالات ریاضی-آمار به 20 سوال رسید. 

حال با توجه به سهم سوالات هر مبحث در کنکور سال های اخیر؛ به نمودار درصد فراوانی نسبی مباحث ریاضی اشاره می کنیم و شما دانشجویان می توانید بخش های مهم درس ریاضی را از حیث تکرار و سهم سوالات ، ملاحظه کرده و با برنامه ریزی و مطالعه و تکرار به تسلط در آن مباحث دست یابید.

 

 

همانطوری که در نمودار مشخص شده ، بخش های پرقدرت در کنکور مدیریت به ترتیب اهمیت: مشتق و کاربرد آن، توابع چند متغیره، تابع ، ماتریس و بخش حد وپیوستگی می باشند.


 

 

 

 

تحلیل آمـاری درس آمـار

نویسنده : استاد شاکـری

 

 

در این قسمت با توجه به بودجه بندی سوالات کنکور سراسری سالهای اخیر ، مباحث پر تکرار را تفکیک می کنیم.

 بودجه بندی مباحث آمار بر حسب تعداد سوالات در کنکور سراسری سال های اخیر:

  

 

حال با توجه به سهم سوالات هر مبحث در کنکور سال های اخیر؛ به نمودار درصد فراوانی نسبی مباحث آمار اشاره می کنیم و شما دانشجویان می توانید بخش های مهم درس آمار را از حیث تکرار و سهم سوالات ، ملاحظه کرده و با برنامه ریزی و مطالعه و تکرار به تسلط در آن مباحث دست یابید.

  در  آمار بیشتر سؤالات مربوط به مباحث آمار توصیفی و احتمالات و متغیرهای تصادفی می باشد . بدین صورتکه اکثر سؤالات از سرفصل های مربوط به آمار 1 و تعداد کمی از آنها نیز از سرفصل های آمار 2 طراحی می شوند. لازم به ذکر است که مباحث آمار 2 نسبت به مباحث آمار1 کمی سختر بوده و حل تست های آن نیز نسبتاٌ به زمان بیشتری نیاز دارد.لذا توصیه ای که داریم این است که به جای مطالعه کلیه مطالب، مباحث آمار 1 را با دقت بیشتری مطالعه نمائید و آنچه ضرورت دارد ، مطالعه هر چه بهتر و کامل ترِ مبحث آمار توصیفی است.

و اما قرارداد آخر: موفقیت در کنکور از آن کسی است که به جای مطالعه 100% مطالب ، تمرکز و زمان خود را به 60-70% مطالب پراهمیت اختصاص دهد.