درباره درس آمار

 

 

 

درباره درس آمار

 

نویسنده : استاد شاکـری

 

 

واژه آمار از كلمه لاتين Status سرچشمه گرفته است كه به معنای حالت، وضع يا موقعيت مي باشد. آمار علمی است که پيرامون جمع آوری و تنظيم و تحليل و تفسير اطلاعات عددی سخن می گويد.

با پيدايش نخستين دولتها در تاريخ، آمار پا به عرصه گذارده است. تاريخ نشان می دهد که چند هزار سال پيش از ميلاد مسيح در چين، هندوستان، مصر و ايران سرشماری نفوس و آمارگيری از اراضی و اموال و دارائی ها صورت می گرفته است. بديهی است که اينگونه سرشماريهاي بسيار ابتدايي كه به هيچ رو با آمار امروز قياس شدني نيست، بناي آمار كنوني را پي ريزي كرده و آغاز نموده است.

با ظهور سرمايه داري و گسترش تجارت، آمار در مقابل مسائل پيچيده تري قرار مي گيرد و حجم اطلاعات جمع آوري شده افزايش مي يابد و در نتيجه كارهاي آماري نيز توسعه مي يابد، بطوريكه از نظر ماهيت عميق تر، از نظر موضوع مورد مطالعه وسيع تر و از نظر وسائلي كه به كار گرفته مي شود كاملتر ميگردد. تا جایی که در قرن هفدهم ، آمار به خود شکل یک علم را می گیرد!

با این حال بیشتر مردم با کلمه آمار به مفهومی که برای ثبت و نمایش اطلاعات عددی به کار میرود آشنا هستند . ولی این مفهوم منطبق با موضوع اصلی مورد بحث آمار نیست! آمار عمدتاً با وضعیتهایی سر و کار دارد که در آنها وقوع یک پیشامد به طور حتمی قابل پیش بینی نیست. استنتاجهای آماری غالباً غیر حتمی اند، زیرا مبتنی بر اطلاعات ناکاملی هستند. اکثر افراد معمولی هنوز این تصورغلط را درباره آمار دارند که آن را منحصر به ستونهای عددی سرگیجه آور و گاهی یک سری شکلهای مبهوت کننده می دانند. بنابراین یادآوری این نکته ضروری است که نظریه و روشهای جدید آماری، ازساختن جدولهای اعداد و نمودارها، بسیار فراتر رفته اند. آمار به عنوان یک موضوع علمی، امروزه شامل مفاهیم و روشهایی است که در غالب پژوهشها جهت تجزیه و تحلیل و استنباط نتایج نهایی بکار می رود.

لذا خارج از مقوله کنکور و کنکوری خواندن ، یکی از شروط مدیر موفق بودن ، داشتن سواد آماری است! داشتن قدرت تحلیل داده ها و تفسیر آنها ، قابليت خواندن و قابليت فهم آنچه كه خوانده مي شود و  توانایی فکر کردن منتقدانه در مورد استدلال ها با بکار گیری آمار به عنوان سند و یا مدرک ، که همگی از طریق فراگیری علم آمار میسر می شود، می تواند زمینه ساز خوبی برای موفقیت در رویارویی با مسائل روز باشد.

و اما آنچه که در رابطه با کنکور و درس آمار باید بدانیم ....

درس آمار، بر خلاف گفته ها و شنیده ها ،یک درس صرفاٌ پرفرمول و حفظی نیست، بلکه می تواند بسیار درس جذاب و به اصطلاح "درس درصد بیار" ی در کنکور مدیریت باشد. اگر و تنها اگر به جای تمرکز بر حفظ صرف فرمول ها، سعی در فراگیری منطق فرمول ها شود ؛ یادگیری به مراتب راحتتر شده و علاوه بر آن در صورت فراموشی فرمول ها حتی سر جلسه آزمون !! می توان با همان منطق به راه حل سوال دسترسی پیدا کرد!

 پس اولین قرارداد : لطفا آمار را حفظ نکنیم!

بحث بعدی که مطرح میشود بحث ابتکاری بودن روش حل سوالات آمار می باشد.از آنجایی که درس آمار زیر شاخه ای از درس ریاضی است؛ باید این مسئله را پذیرفت که آمار درسی مفهومی است و نه صرفاٌ حفظ کردنی!! از سویی خوشبختانه به دلیل محدودیت وقت داوطلبان، طراحان همیشه سعی در طرح سوالات روتین (البته آنچه که مطرح است اکثریت سوالات است و قطعاٌ ممکن است در مواردی یک یا نهایتاٌ دو سوال ابتکاری و جدید به چشم بخورد) داشته و درنتیجه نگرانی در رابطه با رو به رو شدن با سوالات متفاوت و چالش بر انگیز بی مورد است.به قول معروف برای درس آمار نیازی به فسفر سوزاندن نیست!

پس قرارداد دوم: تمامی سوالات کنکورهای سراسری سال های اخیر را تک به تک و مو به مو و کاملاٌ مفهومی مطالعه کرده چرا که بهترین منبع برای دستیابی به سبک و سیاق کنکور و همینطور تسلط بر مباحث پراهمیت ، کنکور های اخیر می باشند.