بانک سئوالات ارشد آمار

 

در این قسمت سعی بر آن شده است تا پاسخنامه تشریحی سال های 1390 الی 1395 درس آمار و احتمال در اختیار شما عزیزان قرار داده شود.

سال
سؤالات
پاسخنامه
90 دفترچه سؤالات آمار و احتمال *
images
91 دفترچه سؤالات آمار و احتمال * images
92 دفترچه سؤالات آمار و احتمال * images
93 دفترچه سؤالات آمار و احتمال * images 
94 دفترچه سؤالات آمار و احتمال * images 
95 دفترچه سؤالات آمار و احتمال * images